ນະໂຍບາຍເງິນຈ່າຍຄືນ

- ພວກເຮົາຮັບປະກັນ 100% ການຂົນສົ່ງສາກົນທີ່ປອດໄພຢູ່ທາງຫນ້າຂອງທ່ານ
- ທຸກໆແຜ່ນທີ່ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໂດຍໃຊ້ຫມາຍເລກຕິດຕາມ
- ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກຍຶດຢູ່ໃນພາສີ, ພວກເຮົາໃຫ້ການກັບຄືນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າພາຍໃນ 3 ອາທິດນັບແຕ່ເວລາສົ່ງ ຄຳ ສັ່ງໃຫ້ເປີດກໍລະນີສົ່ງຄືນ (2 ກະປຸກຕໍ່ເດືອນ)
- ຮ້ານຂາຍທໍາສະຫງວນສິດທີ່ຈະປະຕິເສດທີ່ຈະກັບຄືນສິນຄ້າໂດຍບໍ່ມີຄໍາອະທິບາຍ